Gå til hovedindhold
ENG
 

Isensteinsamlingen

Isensteinsamlingen rummer over 7000 værker af den tyske billedhugger og kunstpædagog Harald Isenstein, der blev født i Hannover i 1898 og som døde i 1980 i Danmark. Hovedparten af samlingen består af akvareller og tegninger, men rummer også relieffer, skulpturer og næsten hundrede buster – heriblandt portrætter af Albert Einstein og Magnus Hirschfeld samt kendte danskere som Dronning Margrethe II, Niels Bohr, Karen Blixen, Martin Andersen Nexø, Victor Borge, Anker Jørgensen og mange andre.

I 1987 fik Korsør Kommune (nu Slagelse Kommune) overdraget alle Isensteins efterladte værker af hans enke efter andet ægteskab Olga Marie Bonnevier. Dragør Kommune var ellers som de første blevet tilbudt samlingen i 1985, men her mente man ikke, at der kunne findes egnede lokaler til en permanent opbevaring af samlingen, og derfor afslog man at modtage den som gave. Siden 1992 har samlingen været placeret i Kongegaarden, der både vedligeholder den og udbreder kendskabet til Haralds Isensteins virke gennem formidling og skiftende udstillinger.

HARALD ISENSTEIN
Harald Isenstein blev født i 1898 i Hannover, men allerede inden han nåede skolealderen, flyttede familien til Berlin. Her kom han i en privatskole, der byggede på ideer om, at børn i de første skoleår ikke skulle lære at skrive og regne, men kun lege. Haralds særlige talenter for tegning og modellering blev hurtigt opdaget, og han blev på det nærmeste betragtet som et vidunderbarn.

KUNSTNERLIV I BERLIN
I 1917 blev Harald Isenstein optaget på Die königliche Akademie der Künste i Berlin, men måtte kort efter afbryde studierne for at blive soldat i 1. verdenskrig. De fleste af hans soldaterkammerater faldt ved fronten, men ifølge fortællingen undgik Harald Isenstein fronttjeneste, da hans øverstbefalende ønskede en buste af sig selv.

Det blev Harald Isensteins redning, og i 1919 kunne han genoptage sine studier. Sammen med Käthe Kollwitz, Ernst Barlach og mange andre kendte navne var han en aktiv deltager i Berlins blomstrende kunstnerliv indtil Nazisternes magtovertagelse, og det var i den periode, han grundlage sin anseelse med blandt andet en berømt buste i 1924 af den verdenskendte fysiker Albert Einstein.


FLUGTEN TIL DANMARK OG SVERIGE
Som tysk jøde måtte Harald Isenstein sammen med hustruen Hildegard flygte fra Berlin i 1933, da Hitler overtog magten og desværre gik en stor del af hans ungdomsproduktion tabt.
Destinationen blev Danmark, fordi hans mors familie kom fra København. Desuden var han heller ikke ukendt herhjemme for dem, der fulgte med i det berlinske kunstliv. Den Frie Udstilling gav ham en fortjent velkomst ved at indbyde ham som gæst i 1934.


I 1937-39 udstillede han på Kunstnernes Efterårsudstilling, og han dokumenterede sit talent ved at udføre en række portrætter af fremstående danskere. I Kunstindeks Danmark & Weilbachs Kunstnerleksikon kan man læse, at ”I sine helt unge dage var han inspireret af Archipenkos abstrakte eksperimenter, men forlod dem hurtigt for en naturalistisk skulpturstil. Isenstein har udført en lang række portrætter af fremtrædende personligheder, hvor det primære er den individuelle karakteristik. Han har også arbejdet med både tegning og radering, og i særlig grad har motivet musikere i funktion appelleret til hans blyant”.

Under krigen måtte han flygte til Sverige, hvor han markerede sig ved omfattende pædagogisk virksomhed. Han vendte tilbage til Danmark i 1945 og blev dansk statsborger i 1947.


PÆDAGOGEN ISENSTEIN
Interessen for mennesker og for at undervise sad dybt i Harald Isenstein. Han havde tidligere været lærer på forskellige kunstskoler i Berlin og i Danmark hørte han til de første lærere, som blev ansat på Bernadotteskolen, da den blev oprettet i 1949.

Det varede ikke længe, før han kastede sig ud i en meget omfattende pædagogisk virksomhed, ikke blot beregnet på kunstelever, men nok så meget rettet mod folkeskolelærere, børn og amatører.

Han var en medrivende vejleder i en grad, som man sjældent oplever og han grundlagde sin egen kunstskole på Frederiksberg. Han tog radio og TV ind i sit virke og har både undervist i Danmarks Radio og på tysk tv ARD.

Isensteins særlige formidlingsevner kom også til udtryk på skrift bl.a. i den instruktive og smukt tilrettelagte lille bog “Leg med Ler”, som han udgav på flere sprog. Den pædagogiske virksomhed medførte, at Harald Isenstein sjældnere viste egne arbejder for offentligheden. I aviserne lærte man dog lejlighedsvis om hans aktiviteter som flygtningemonumenterne i Helsingborg og Jerusalem samt skulpturer og portrætbuster rundt om i verden.


ISENSTEINSAMLINGEN
Til trods for at Harald Isenstein mistede den største del af sin ungdoms produktion i Berlin, og flere store arbejder gik tabt, efterlod han ved sin død i 1980 en meget betydelig samling arbejder. Samlingen blev bestyret af hans enke efter andet ægteskab, Olga Marie Isenstein (senere Bonnevier), indtil stiftelsen af den lokale forening Isenstein Samlingen i 1988 herefter overtog ansvaret. Samlingen har vist sig at rumme over 7000 genstande, portrætbuster, skulpturer, tegninger, akvareller, grafik, oliebilleder, modeller, skitser og meget andet, og den er endnu ikke komplet færdigregistreret.

Et lille udvalg af Harald Isensteins mange buster
Et lille udvalg af Harald Isensteins mange buster
Harald Isenstein i færd med at skabe en buste af Margrethe II.
Harald Isenstein i færd med at skabe en buste af Margrethe II.
Harald Isensteins gipsbuster (udvalg)
Harald Isensteins gipsbuster (udvalg)
Harald Isenstein var leder af kunstskoler i både Berlin og København.
Harald Isenstein var leder af kunstskoler i både Berlin og København.
Isenstein samlingen
Isenstein samlingen

Kongegaarden. Algade 25, 4220 Korsør Åben: Tors 11–18, fre–søn 11–16

Email: info@kongegaarden.dk Tilmeld dig Kongegaardens nyhedsbrev

Telefon: (+45) 5837 7890 CVR: 17281682 | Mobilepay: 887274

Slagelse Kommune

Kongegaarden er støttet af
Slagelse Kommune