Tekstarkiv

I menuen til venstre finder du tekster, der relaterer sig til Kongegaardens og/eller Korsørs historie.

Teksterne er samlet gennem årene af Ole Seyffarth Sørensen på baggrund af historisk materiale og afholdte foredrag af lokalhistorisk interesse.

Har du materiale, eller viden der kunne være relevant for lokalhistorisk interesserede modtager vi gerne henvendelser.

Arkivalier & Kilder

Udarbejdet af bibliotekar Kirsten Slot Larsen, opdateret i august 2007.

___________________________________________________________________________

Fredningsstyrelsens 6. kontor:
Opmåling 1976 af Arkitekt Holger Pedersen.

Rapporter af Søren Lundqvist, nemlig:

- Henvendelse til Fredningsstyrelsen, 1982,

- Arkivalske bygningsundersøgelser, 1983,

- Istandsættelsesbehov, 1984,

- Afsluttende rapport om situationen før istandsættelsen og fremtidig vedligeholdelse, 1984.

Matrikelarkivet: Kort over Korsør bygrunde, opmålt 1864 i mål 1:800

Det Kongelige Bibliotek:

Frederik den Femtes Atlas indeholder indeholder bl.a. et bykort fra 1753, Johan Jacob Bruun's prospekt fra 1753 (ikke at forveksle med samme kunstners prospekt fra 1755) samt Poul Isac Grønvold's tryk (4) fra 1749. Se bind 37, de sidste sider, begynd f.eks. med side 61. -

Nationalmuseet, 2. afd., Læsesalen:

Projekt af Aage Mathiesen 1901, samt fotografi af Kongegaarden før istandsættelsen.

Landsarkivet for Sjælland, Lolland Falster og Bornholm:
Retsbetjente Sorø Amt, Korsør Byfoged, Skøde og Panteprotokoller
1758, 1762,1767,1796, 1812, 1847, 1852

Brandforsikringsarkivalier, Korsør Rådstuearkiv, Brandtaxationsprotokoller
1791, 1797, 1828, 1867, 1892

Brandforsikringsprotokoller 1867

Videnskabernes Selskab:

Selskabet har rettighederne til Caspar Wessels kort "Den Sydvestlige Fierdedel af Sjælland" fra 1772, som bl.a. dækker hele den tidligere Korsør kommune.

Apoteker i Stege Thorvald Pedersens arkiv:
- Rapport udarbejdet af Chr. A. Jensen med senere vedlagte tilføjelser 1901
- Skøde 1902 og 1908
- Købekontrakt 1877
- Brandforsikringspolice 1924
- Matrikelkort med udstykninger 1901, 1904 0g 1907
- Fotografier af interiører

Kulturarvsstyrelsen:

Dokumenttype: Undersøgelse 
Beskrivelse: Algade 025, "Rasmus Langelands gård", "Kongegården", matr.nr. 10b, Korsør bygrunde. Bygningshistorisk undersøgelse.

13 sider samt tegninger. Chr. Axel Jensen. Udateret.

Algade 025, "Rasmus Langelands gård", "Kongegården", matr.nr. 10b, Korsør bygrunde. Summarisk bygningshistorisk beskrivelse.

2 sider samt fotografier. Ruth og Søren Lundqvist. August 1984.

Lokalhistorisk Arkiv for Korsør Kommune:

På arkivet findes der en lang række af billeder, dokumenter og udklip, der beskriver Kongegårdens historie.

1780 – Skifte efter købmand Rasmus Langeland
En udførlig liste med alle genstande, der indgik i boet fra den øverste stue på Kongegården.

1896 - Korsør Mineralsvandsfabrik
1.8.1896 står der i Korsør Avis:
”Et nyt industrielt Foretagende er i disse Dage startet i vor By. Det er en Mineralsvandsfabrik, hvortil Ejeren Hr. Chr. Hansen har leiet

Lokaler i Kjælderen til Brygger Thorvald Pedersens Eiendom i Ahlgade”

Efter 1901
Billeder efter 1901, hvor familien Thorvald Pedersen restaurerede Kongegården.
Under restaureringen fandt arkitekt Aage Mathiesen og Thorvald Pedersen rester af ”gobeliner”, de var håndmalede på stof til ophængning på væggene, som om de var ægte. Thorvald Pedersen lod Hamman genskabe gobelinerne, men med helt nye ansigtstyper. Portrætter af familie, venner, kendte Korsør-borgere m.fl. På arkivet ligger en liste med navne på nogle de personer, der blev genskabt.

Omkring år 1942
Foto fra mejeriet. Bag hovedbygningen lå Kongegårdens mejeri. Det var Thorvald Pedersen, der startede mejeriet, senere bortforpagtede han det.

1987-1988 - Fotos fra Kongegårdsfesten
Kongegårdsforeningen stod for et flot historisk optog gennem byen.

Arkivet har desuden: En slægtstavle for Rasmus Langeland, der byggede Kongegården

Udklip om Kongegården fra lokale og landsdækkende aviser, særlig meget fra årene 1987-1993

Kongegården, Algade 25, matr.nr. 10b, Korsør Bygrunde – Arkivalske bygningsundersøgelser. 1983

Arkitekt Holger Pedersen: Tegninger: Opmåling af Kongegården – juli 1976 - 1:50.

Arkitekt Holger Pedersen:Kongegården i september 1985. Statusrapport og prisoverslag.

Litteratur / Bøger: Bell,Paul
Kongegården i Korsør / tekst: Paul Bell; fotos: Børge Andersen. Udgivet af foreningen Kongegården Korsør. 1992.. 15 sider: ill

Nielsen, Poul Erik
Forslag til udvikling af et center for kunst og musik : Kongegaarden Korsør / tekst: Poul Erik Nielsen ; fotos: Børge Andersen. - [S.l.] : [s.n.], 1993. - 15 s. : ill.

Ejerliste:

Matr. Nr. 10 (gl. matr. Nr. 12)

…… – 1781 Købmand Rasmus Langeland
1781 – 1813 Christen Aars
1813 – 1828 Johan Petersen
1828 – 1843 Købmand Jørgen Møller
1843 – 1858 Thomas Nyeland
1858 – 1867 Joh. Weimann, - og ikke som tidligere antaget Justitsråd Nyeland
1867 – 1887 Købmand Jens Pedersen
1887 – 1889 Dennes enke, Ane Marie Pedersen
1889 – 1901 Lydia Haraldine Pedersen, gift Larsen inkl. matr. nr. 170
1901 Udstykket i matr. nr. 10a og 10 b

Matr. nr. 10a

1901 – 1908 Lydia Larsen
1908 – 1911 Laura Pedersen
1911 Lydia Larsen
1911 – 1936 P. Thorvald Pedersen
1936 – 1960 Forpagter Povl Pedersen
1960 – 1968 Apoteker Thorvald Friis Pedersen og tømmerhandler Arne Pedersen, Stege
1968 – 1976 Slagtermester Hans Jørgen Jensen og revisor Arne Svendsen
1976 – 1986 Kampmann Sørensen Aps. ”Ejerforeningen Kongegården” 
1986 Kreditforeningen Danmark
1986 – 1992 Korsør Kommune
1992 - og frem Kongegaardsfonden