Korsør Koncerterne

 

                                        Bestyrelsens beretning til generalforsamlingen 11. Marts 2016

Herved aflægges bestyrelsens beretning til generalforsamlingen om det forløbne foreningsår 2015. Vores medlemstal  ligger nogenlunde konstant omkring de 200 medlemmer, hvoraf dog ikke alle har betalt kontingent endnu. Som sædvanligt udsendte vi i december 2015 et medlemsbrev med programmet for 2016 og et girokort. Et stigende antal medlemmer får nu tilsendt medlemsbrev og program pr. e-mail, ligesom indbetaling af kontingent i stigende omfang sker via netbank. Det er vores håb, at så mange medlemmer som muligt vil meddele os deres e-mail adresse, så vi nemt, hurtigt og billigt kan kommunikere med medlemmerne. Man kan tilmelde sin e-mailadresse på e-mail Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Foreningens samlede økonomi kommer kassereren ind på under næste dagsordenspunkt. I 2015 modtog vi fra Slagelse Kommune det sædvanlige tilskud på ca. 60.000 Kr., som nu indgår som en del af det samlede tilskud til Kongegaarden. Dette er fra i år beskåret med 100.000 kr., som trækkes fra budgetterne for Foreningen Kongegaarden med 40.000 og den daglige drift med 60.000. Tilskuddet fra Statens Kunstfond er ligeledes beskåret med 7.000 Kr.. Hvordan de offentlige tilskud kommer til at se ud i fremtiden, ved vi ikke. Kulturudvalget har meldt ud, at der vil ske væsentlige ændringer i kommunens tilskud til kultur, således at man vil prioritere nye og fantasifulde tiltag og ikke automatisk give tilskud til etablerede institutioner. Wienerballet i 2015 blev således det sidste i en række af 16, da foreningen opgav at videreføre den populære tradition, efter at Slagelse Kommune havde meddelt, at det var sidste gang vi kunne få tilskud hertil. By- og overfartsmuseet lavede i den anledning hen over sommeren en flot retrospektiv udstilling om Wienerballerne, og vi har fra mange sider modtaget beklagelser over, at vi har måttet stoppe.

Vores plakater udformes og trykkes fortsat vederlagsfrit af Tom Frederiksen, og årsprogrammet for 2015 samt programmet for Wienerbal 2015 blev formentlig for sidste gang sponsoreret via Søværnet, hvilket vi naturligvis er taknemmelige for. Programmet for 2016 er trykt på Kongegaarden.

Koncertsæsonen 2015 bød på et spændende og afvekslende program, startende som omtalt  i  januar med det desværre sidste Wienerbal og senere på måneden en klassisk blæserkoncert med ”Trio Amerise”. I februar havde vi et genhør med den fantastiske ”Trio Zoom” og i marts den traditionelle koncert med ”Operaakademiet”, der som sædvanligt var totalt udsolgt. I april havde vi Chopin-koncert med Makianna Shirinyan og i maj ”Dansk Saxofon Kvartet”. Efterårssæsonen bød i august på ”Carl Nielsen Kvintetten” og i september på Jazzkoncert med ”Yasmin Dinesen Kvartet”. I oktober havde vi et genhør med ”Christina von Bülow’s” jazzkvartet, og i november stod vi uden for programmet som arrangører af en spændende og  velbesøgt koncert med Copenhagen Phil, hvor Musikskolens elever og små elever fra Flakkebjerg Skole fik lov at spille med. Den planlagte Balkan koncert i november måtte aflyses på grund af sygdom, og i stedet kom ”Den Danske Klavertrio” med en fremragende koncert. Året sluttede med et brag af en totalt udsolgt julekoncert med Mogens Dalsgaard og Tatiana Kisselova.

Formanden er indtil videre medlem af Foreningen Kongegaardens bestyrelse, men samarbejdskonstruktionen mellem Kongegaardsfonden og brugerne af Kongegaarden er fortsat udestående. Sagsbehandlingstiden er overordentlig langsommelig både hos Slagelse Kommune og hos Civilstyrelsen, som skal godkendte nogle ændringer i Kongegaardsfondens vedtægter, før vi kan få en endelig løsning på organisationen.. Vi forhandler også for øjeblikket med Kulturforvaltningen om vilkårene for vores evt. fortsatte virke som arrangør af koncerter med Copenhagen Phil, og vi er ved at se på en ny billetordning, efter at Kongegaarden ikke længere kan tage imod betaling for billetter.

Til slut en stor tak til vore sponsorer, til bestyrelsen for et stort og engageret arbejde, til Kongegaarden for et godt samarbejde, og endelig til vore medlemmer for stor opbakning til foreningens aktiviteter, de sidste 4 koncerter har været totalt udsolgte.  

                                                                         På bestyrelsens vegne,

                Anders Bechmann Jensen