Korsør Koncerterne

 

Bestyrelsens beretning til generalforsamling marts 2017.

Herved aflægges bestyrelsens beretning om foreningsåret 2016. Vores medlemstal andrager ifølge den sidste opgørelse ?? medlemmer. VI udsendte i december 2016 det sædvanlige medlemsbrev, men heldigvis har flere og flere medlemmer oplyst deres e-mail adresse, således at vi kan spare de efterhånden noget dyre frimærker og hurtigt og nemt kommunikere med medlemmerne. Man kan tilmelde fortsat sin e-mail adresse til Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Kassereren vil fremlægge den samlede økonomi under næste dagsordenspunkt, men generelt kan det siges, at vi formentlig må regne med beskårne tilskud fra både kommunen  og  Statens Kunstfond.  Kulturudvalget har som bekendt meldt ud, at tilskud fremover vil blive prioriteret til nye og fantasifulde tiltag, og ikke automatisk vil blive givet til etablerede institutioner.  Tilskud fra kommunen vil blive givet samlet til Kongegaardsfonden, som derefter vil tildele tilskud til de enkelte aktører på Kongegaarden. Fondens formand  vil indføre, at der skal aflægges regnskab med bilag efter hvert afholdt arrangement, før tilskud kan bevilges. Dette vil øge det omsiggribende bureaukrati og medføre et væsentligt merarbejde for kassereren i form af  10 delregnskaber med bilag til fonden og 1 samlet årligt regnskab til kommunen, så  vi vil selvfølgelig forsøge at bekæmpe dette. Afholdelse af koncerer i Storebæltshallen med Copenhagen Phil har ligeledes fra kommunens side medført et nyt kæmpebureaukrati, som vi uden held har forsøgt at bekæmpe, og som har givet anledning til overvejelser i  bestyrelsen  om vores rolle som arrangør af disse koncerter. Som bekendt afholdt vi dog i januar i år den populære nytårskoncert og har valgt at gøre det igen i 2018.

Sæsonen 2016 bød igen på et spændende, afvekslende, velbesøgt og ofte udsolgt  koncertprogram.  Vores nytårskoncert var med ”Con Sordino” og Pernille Tommerup, og i februar havde vi  jazzkoncert med bandet ”B-flat”. Som det har været tradition i rigtigt mange år, havde vi Operaakademiet i marts, og i april kammerkoncert med ”Kammertrioen”.  I maj havde atter de unge prisvindere fra årets Steinway-festival, og efterårssæsonen startede i august med pianokoncert med Elisabeth Holmegaard Nielsen. I september havde vi koncert med Henrik Goldschmidt og hans ”Trio Anassa” og i oktober årets anden jazzkoncert med Mette Juuls kvartet.November bød på Klezmermusik med Channe Nussbaum, og den hurtigt udsolgte julekoncert i December var med bl.a. sopranen Gitta Maria Sjöberg.

Samarbejdet i Kongegaarden er fortsat præget af en del usikkerhed om fremtiden, bl.a. om ansættelse af en ny daglig leder, Foreningen Kongegaardens fremtid, den økonomiske situation, Kongegaardsfondens  visioner for fremtiden m.v. Formanden og koncertinspektøren deltager fortsat i de månedlige møder i Brugergruppen, og formanden er indtil videre medlem af Foreningen Kongegaardens bestyrelse.Vores plakater udformes og trykkes fortsat vederlagsfrit af Tom Frederiksen, som også laver layoutet for årsprogrammet, som trykkes på Kongegaarden,  hvilket vi naturligvis er glade for.  Vores nye billetordning med køb via place2book.dk   virker tilsyneladende efter hensigten, og vi håber, at alle medlemmer efterhånden vil lære at anvende systemet, så vi undgår kontantsalg på Kongegaarden.

Til slut en stor tak til bestyrelsen for et stort og engageret arbejde og til vore medlemmer for stor opbakning til vore arrangementer. Mange musikere fremhæver den gode og positive stemning, som publikum skaber til koncerterne, og vi har et rigtigt godt ry blandt både jazz- og klassiske musikere fra ind- og udland.

 

På bestyrelsens vegne,

                                                           Anders Bechmann Jensen