Kunstnerlegatbolig

Kunstnerboligen er primært beregnet for anerkendte billedkunstnere, men også studerende på fx et kunstakademi kan fra det sidste studieår ansøge om et ophold i legatboligen.

Boligens 67 m2 ligger på Kongegårdens 1. sal. Den er delvist møbleret og har inventar til 6 personer samt adgang til vaskemaskine.

Der betales ikke leje for opholdet i boligen, men der opkræves 1.000 kr. til el, vand og varme og et depositum på 3.000 kr.

Legatboligen stilles til rådighed fra et halvt år til et helt år.

Ansøgning kan hele året sendes til Kongegaardsfondens bestyrelse, Algade 25, 4220 Korsør. Formålet med det ansøgte ophold beskrives.  Navn, alder og kvalifikationer oplyses sammen med ønsket om tidspunkt og opholdets varighed.

Fondsbestyrelsen kan kontaktes gennem Fondssekretæren på e-mail:  info @ kongegaarden.dk

 

Retningslinjer for legatbolig: Kongegaardsfonden stiller 2 friboliger i Kongegaarden, Algade 25, 4220 Korsør, til rådighed for henholdsvis en billedkunstner (bolig A) og en komponist eller udøvende musiker (bolig B).

Bolig A er på 54 m2 (netto) og beliggende i stueetagen. Bolig B er på 67 m2 (netto) og beliggende på 1. sal.

Boligerne er delvist møblerede. Ved henvendelse til Kongegaarden, tlf. 58377890 udleveres et prospekt over lejlighederne.

Billedkunstneren kan efter aftale få adgang til værksted i Kulturhuset (spørg lederen i Kongegaarden).

Komponisten/musikeren kan i et vist omfang benytte koncertsalen på 1. sal som arbejdslokale, men det må accepteres, at salen primært tjener som ramme om offentlige musikarrangementer mv.

Friboligerne tildeles efter ansøgning, der stiles og sendes til Kongegaardsfondens bestyrelse, Algade 25, 4220 Korsør. Ansøgningen skal indeholde oplysninger om:

1.      Alder og kvalifikationer, idet det forventes, at ansøgerne er anerkendte eller studerende på sidste studieår ved Kunstakademiet eller Konservatorierne.

2.      Hensigten med opholdet i Kongegaarden, idet friboligerne fortrinsvis vil komme de ansøgere til gode, der inden for en begrænset periode skal færdiggøre eller indstudere et større arbejde.

3.      Opholdets ønskede varighed samt tidspunkt, idet der maksimalt kan ansøges om et halvt års ophold, evt. med forlængelse op til en samlet varighed på maksimalt et år.

 Der kan ansøges året rundt, men det må påregnes, at der kan medgå op til to måneder til behandling af ansøgningen.

En ansøger, der kommer i betragtning, skal ved aftalens indgåelse betale et depositum på 3.000 kr. til dækning af eventuelle skader på boligen, akut fraflytning mm.

Til dækning af udgifter til vand, varme og el betales 1.000 kr. pr. måned, hvor 1. måneds indbetaling foretages samtidig med indbetaling af depositum.

 Mvh . Kongegaard fonden