Isenstein Samlingen

Isenstein Samlingen rummer over 7000 værker af den afdøde kunstner, billedhuggeren Harald Isenstein. 

Hovedparten af samlingen består af akvareller og tegninger, men de fleste vil nok huske Harald Isenstein for hans mange portrætbuster af kendte danskere - heriblandt kan nævnes Dronning Margrethe II, Niels Bohr, Karen Blixen, Victor Borge m.fl.

Harald Isenstein blev født i Tyskland i 1898 og døde i 1980 i Danmark. I 1987 fik Korsør Kommune overdraget alle hans efterladte værker af hans enke efter andet ægteskab Olga Marie Isenstein. Foreningen Isenstein Samlingen har efter sin stiftelse i 1988 stået for registrering og fotografering af samtlige værker.
Ved skiftende udstillinger i Kongegården udbredes kendskabet til Harald Isenstein og hans geniale sans for at portrættere sine medmennesker.

I 2014 består bestyrelsen af Jens Sejr (formand), Frederik Pedersen (Slagelse byråd), Kurt Rehder, Karin Hansen og Inge Boye Jørgensen. Henvendelse til Formanden kan ske igennem Kongegaarden.

Mere information om Isenstein www.isenstein.dk/