Beretning

til

Generalforsamlingen torsdag den 19. marts 2015 

Året 2014 har været præget af, at kommunen endnu ikke har taget stilling til de tre foreninger og Isenstein Samlingens forslag til ny struktur. Forslaget vil, hvis det gennemføres, medføre at Foreningen Kongegaardens vedtægter skal ændres.

Til trods for ”ventepositionen” har foreningen også i 2014 afviklet 9 velbesøgte Kongegaardslørdage. Men også der var der nye toner og udfordringer. Bevillingskontoret har indført ny praksis og mener ikke, at vi opfylder betingelserne for at få en lejlighedsbevilling. Vi fik derfor afslag på ansøgningen om bevilling til de sidste fem lørdage, hvilket medførte, at vi måtte opfordre folk til selv at medbringe drikkevarer. Lions har efterfølgende bestræbt sig for at opfylde kravene for at få tilladelse til fremtidige arrangementer, men har kastet håndklædet i ringen. Erik Højland har påtaget sig at gøre endnu et forsøg, så vi også fremover kan sælge øl, vin og vand. Selv om det ikke lykkes, vil foreningen fortsat arrangere Kongegaardslørdage, og den kommende sommers program er allerede fastlagt. Til disse har vi ved vores ihærdige fundraiser Niels Jakobsens indsats nu anskaffet eget el-klaver for midler vi har fået fra Trelleborg-fonden.  

I forhold til Fonden har de tre foreninger og Isenstein Samlingen taget forskud på den foreslåede nye struktur og holder jævnlig ”Brugermøder”  med deltagelse af fondsformanden Flemming Erichsen, der er gået meget ihærdigt til opgaven,  de fire formænd og den midlertidige leder Joy Petrowski. I det forum drøftes spørgsmål om husets drift, økonomi og de enkeltes planer for arrangementer koordineres.

Tinne Thomassen

formand